Statistieken

Statistieken Aisha De Graeve

De Donder, E., & Rosiers, J. (2015). Factsheet xtc en amfetamines. Brussel: VAD.

Lombaert, G. (2012). Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen in Europees perspectief. Vlaanderen: De Sleutel.

Statistieken Rasul Zaytayev

Doelgroep:
studenten
leerlingen

Periode:
basisonderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs

Onderwerp:
spijbelen
Vroegtijdig vakantie vertrekkers

http://onderwijsantwerpen.be/sites/default/files/Spijbelrapport_2013_2014_finaal.pdf

Statistieken Charlotte Vanneuville

https://www.kindengezin.be/img/kind-in-Vlaanderen-2013.pdf
Kind & Gezin. (2013). Het kind in Vlaanderen. 197-204.

Statistieken Marieke Dejonghe

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL, ”College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor”, http://www.om- mp.be/stat/StatistiekenOM_Jeugd_2014_NL.pdf (consultatie 30 april 2016)

Statistieken Tessa Decoutere
DOMINO –BINC (2016). Tabel: aantal afgesloten dossiers en unieke kinderen en jongeren met een afgesloten dossier OVBJ NRTJ (teleenheid: dossiers/ unieke kinderen en jongeren). Geraadpleegd op 17 december 2017.
(http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/2016/probleemgebonden-hulp-nrtj)

CKG’s. (2016). Tabel: aantal unieke kinderen en jongeren in lang residentieel aanbod per leeftijdscategorie. Geraadpleegd op 17 december 2017.
(http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/2016/probleemgebonden-hulp-nrtj)

Statistieken Jolien Vanoverbeke
Openbaar Ministerie, (2015). Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten, Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie.
(http://www.om-mp.be/stat/jeu/n/)

Statistieken Marilyn Delporte

Barbier, J. (2015). Gebruikt een derde van de jongeren meer drugs door alcoholverbod?https://www.volkskrant.nl/wetenschap/gebruikt-een-derde-van-de-jongeren-meer-drugs-door-alcoholverbod~a4148279/ (geraadpleegd op 19 december 2017).

Statistieken Ylana Degryse

Aantal protectionele zaken binnengekomen op de jeugdparketten, per jaar van binnenkomst en naargelang het type zaak
(MOF / POS) Bron:https://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/justitie_in_cijfers/2013/hoven_en_rechtbanken/openbaar_ministerie/jeugdparket

Het aantal VOS-zaken binnengekomen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015, naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige
Bron: http://www.om-mp.be/stat/jeu/n/main.php?p_page=POS_04_TBL (geraadpleegd op 19 december 2017)

Statistieken Judith Declercq
KIND&GEZIN, Meldingen in de 6 Vertrouwenscentra Kindermishandeling, ( https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kindermishandeling/)
JEUGDPARKET, Algemeen beeld instroom protectionele zaken, (https://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/justitie_in_cijfers/2013/hoven_en_rechtbanken/openbaar_ministerie/jeugdparket)
STUK, harde cijfers vlaanderen, ( http://stukonline.com/harde-cijfers-vlaanderen/)

Statistieken Charlotte De Coker
De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken, https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/public/content/download/files/pub_rea_jeugd_2003.pdf (geraadpleegd op 19 december 2017)