Bronnenlijst

alfabetisch !!

Bronnenlijst Aisha De Graeve

Akerele, E. & Olupona, T. (2017). Drugs of abuse. Psychiatric Clinics of North America, 40, 501-517.

Bijttebier, P., D’hondt, I. & Sools, J. (2004). Jongeren en druggebruik: Recente inzichten vanuit de psychologie [conferentie voortzetting]. Leuven: congres voor kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie.

Cuijpers, P. (2001). Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties. Drugsgebruik en drugsproblemen bij jongeren. Houten: Bonh Stafleu van Loghum.

De Donder, E., & Rosiers, J. (2015). Factsheet xtc en amfetamines. Brussel: VAD.

Deblieck, P., De Winne, P. & Duyver, W. (1992). Gezondheid!: activiteiten voor het secundair onderwijs: de uitdaging: een pakket over verslavingspreventie voor 16-18-jarigen: de film van je leven [video]. Brussel: Stuurgroep G.V.O. in het onderwijs.

Decorte, T. (2005). Ecstasy in Vlaanderen: een multidisciplinaire kijk op syntetische drugs. België: Acco.

Decorte, T. & Slock, S. (2007). The taming of cocaine II: A 6 years Follow-up Study of 77 Cocaine and Cracks Users. Paul & Company Pub Consortium.

Decorte, T. & Tieberghien, J. (2009). Antwerp drugs and Alcohol monitor: A belgian local drug scene in the picture. Drug and Alcohol review, 28, 616-622.

Geys, T. & Van de Velde M. (2014). Verslaving: Wat je zeker moet weten als professioneel hulpverlener: Cannabis preventie bij jongeren van 14 tot 18 jaar [bachelorproef]. Lier: Thomas more Kempen departement Gezondheid & welzijn – gezondheidszorg.

Hellinckx, B. (2006). Preventiepaketten over druggebruik en ander risicovol gedrag [tekstbron].

Kerssemakers, R., Meerten, R., Noorlander, E. & Vervaeke, H. (2009). Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Linseele, W. (1995). Jongeren & druggebruik en hoe ermee omgaan als ouder. Gezinsbeleid in Vlaanderen, 4, 23-29.

Lombaert, G. (2012). Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen in Europees perspectief. Vlaanderen: De Sleutel.

Lombaert, G. (2017). Hoe tevreden bent u? Het antwoord van de cliënt [resultaat]. Vlaanderen: De Sleutel.

McDonald, A. (Prod.) & Boyle, D. (Reg.). (1996). Trainspotting. [DVD]. Ierland: Universal.

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (30 mei 2001). Belgisch staatsblad, 28222.

Rice, E., Rhoades, H. & Winetrobe, H. (2014). Prescription drug misuse among homeless youth. Drug and alcohol dependence, 138, 229-233.

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (2 september 2002). Belgisch staatsblad, 29924.

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (15 april 2010). Belgisch staatsblad, 21410.

Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende alcohol- en drugpreventie. (7 februari 1991). Belgisch staatsblad, 2377.

Schecter, A. (1981). Drug and dependence and Alcoholism. US: Springer.

Soyez, V., Martens, M., & Vander Laenen, F. (2014). “Experimenteren wordt sowieso gedaan”: Jongeren uit de residentiële bijzondere jeugdbijstand over preventie en hulp bij alcohol- en druggebruik. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 15, 22-40.

Tant, A. (2009). Morgen stop ik echt!: werken rond terugvalpreventie binnen de drugsproblematiek [bachelorproef]. Lier: Katholieke hogeschool Kempen departement gezondheidszorg.

Tieberghien, J. & Decorte, T. (2011). Geen dak boven je hoofd?. Verslaafd, Vol.7(4), 30-39.

Tieberghien, J., & Decorte, T. (2008). Antwerpse drug- en alcoholmonitor: een lokale drugscène in beeld. Leuven: Acco.

Van den Hove, E. (2008). Druggebruik in Bijzondere Jeugdbijstand: nood aan samenwerking tussen voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en drughulpverlening. Tijdschrift voor welzijnswerk, 290, 27-32.

Van der han, T. (2009). Tienderdealers. [reportage]. Éen.

Van steendam, T. Door het oog van de naald: verslag van een hallucinante trip door de wereld van junks en daklozen. Leuven: Van Halewyck.

Vanhove, T. (2000). De beleving van druggebruik: het belang van het toekomstperspectief van jongeren uit het beroepsonderwijs [tekstbron]. Centrum voor sociologisch onderzoek.

Viaene, D. (2016). Leven met een verslaving, zinvol?: Een beschrijvend onderzoek naar de kwaliteit van leven op De Oever [bachelorproef]. Brugge: Katholieke hogeschool Vives.

Bronnenlijst Rasul Zaytayev

Aldridge J, Becker S. Children who care- inside the world of young carers. Loughborough: Department of Social Sciences, Loughborough University, 1993.

Hannah ME, Midlarsky E. Competence and adjustment of siblings of children with mental retardation. Am J Ment Retard 1999;104:22-37.

Huizinga G, Visser A, Graaf W van der, Hoekstra H, Klip E, Pras E, Hoekstra-Weebers J. Stress response symptoms in adolescent and young adult children of parents diagnosed with cancer. Eur J Cancer 2005;41:288-95.

Jonker JP. Negatieve ervaringen in de kindertijd. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2007;39:6-9.

Landelijk steunpunt preventie (LSP)/Trimbos Instituut. LOPwerkplan 2007, Signalement KOPP/KVO. Utrecht: LSP/Trimbos Instituut, 2007. http://www.lsp-preventie.nl.

Lintel Hekkert M te. Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder. Utrecht: NIZW, 2002.
Ministerie van VolksgezondheidWelzijn en Sport. Zorg Nabij - notitie over mantelzorgondersteuning. Kamerstuk 20 juni 2001. Den Haag: Ministerie van VWS, 2001.

Muris P, Meesters C, van den Berg F. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch

Pakenham KI, Bursnall S, Chiu J, Cannon T. Okochi M. The psychosocial impact of caregiving on young people who have a parent with an illness or disability: comparisons between young caregivers and noncaregivers. Rehabil Psychol 2006; 51(2):113-26.

Sachse-Bonhof HM. Met de mantel der liefde. Over jonge mantelzorgers, kinderen en jongeren die zorgen voor een langdurig ziek familielid. Eindopdracht leergang ‘Bestuur en Beleid 2006-2007, Den Haag: Tympaan, 2007.

Sharpe D, Rossiter MA. Siblings of children with a chronic illness: a meta-analysis. J Pediatr Psychol 2002;27:699-710

Tielen L. Jonge Mantelzorgers. Kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid. Factsheet. Utrecht: Expertisecentrum Informele Zorg, 2003.

Veer AJE de, Francke AL. Opgroeien met zorg. Quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Utrecht: NIVEL, 2008.

Widenfelt van BM, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12(6):281-9.

Bronnenlijst Charlotte Vanneuville

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie. (17 november 2017). Belgisch Staatsblad. 2017031838.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. (22 januari 2016). Vlaamse Regelgeving. 8692.

De Coninck, D. (16,december,2017). Walter deed wat ze vroegen. En toch schoten ze hem dood. De Morgen. https://www.demorgen.be/plus/-walter-deed-wat-ze-vroegen-en-toch-schoten-ze-hem-dood-b-1513384802207/

De Voogt, M. (2014). Opvolging van de voedingsadviezen in kansarme gezinnen: Kwalitatief onderzoek vanuit Kind en Gezin regio Brugge. [eindwerk]. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES Brugge.

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (12 juli 2013). Vlaamse Regelgeving. 65154.

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (21 juni 2013). Vlaamse Regelgeving. 54437.

Demuynck, W. (15,december,2017). Bakker betrapt en achtervolgt dieven. Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/regio/geel/bakker-betrapt-en-achtervolgt-dieven~ac39fd9d/

Devleugele, M. (2000). Problemen op school.

Geens, C. (2014). Aan welke aspecten hechten ouders belang binnen de dienstverlening van Kind en Gezin? [eindwerk]. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

Herbots, K. (2000). Overzicht van rechtspraak (1994 - 2000) - de echtscheiding op grond van grove beledigingen, gewelddaden en mishandelingen (art. 231 BW).

Kind & Gezin. (14 juli 2010). Literatuurstudie het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling. Geraadpleegd op datum (9 november 2017), https://www.kindengezin.be/img/literatuurstudie-het-opvolgen-van-een-vermoeden-van-kinderminshandeling.pdf

Kind & Gezin. (2013). Het kind in Vlaanderen. 197-204.

Korevaar, K. (2013). Van hulpverlener tot advocaat: deontologische vragen in echtscheidingssituaties. Tijdschrift Klinische Psychologie vol: 43 issue: 2. 96-108.

Lemaire, V., Janssens, A., Walraven, V., Leys, M., Deboutte, D. (2011). Het aanbod en het gebruik van spoedeisende psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren in België: een verkenning. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie. 52-66.

Leonard, H. (2009). Agressie op school aanpakken: reactiestrategieën voor de praktijk. Mechelen: Wolters Plantyn.

Matthys, W. (1985-1997). Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten: achtergrond, oorzaak en behandeling. Deventer: Van Loghum Laterus.

Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra kindermishandeling. (10 juni 2002). Belgisch Staatsblad. 2002036002.

Muylle, D. (2003). Gezellige drukte?! Over de begeleiding van een gezin met een kind met ADHD vanuit de thuisbegeleidingsdiest “Harmonie”. [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk IPSOC.

Van Den Ackerveken, R. (15,december,2017). Geen heksenjacht op fietsers. Het Nieuwsblad. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171214_03243925

Van Opstal, W. (2012). Sociaal ondernemen: kansen en valluiken voor integrale jeugdhulp. Tijdschrift Jongerenbegeleiding deel: 28 nummer: 4, 5-9.

Bronnenlijst Marieke Dejonghe

AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN, “Jeugdlandschap”,
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/jeugdhulplandschap/
(consultatie 25 maart 2016).

AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN, ”Intersectorale toegangspoort”,
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/intersectorale- toegangspoort/ (consultatie 26 maart 2016).

AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN, “Omgaan met verontrusting”,
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/o mgaan-met-verontrusting/ (consultatie 16 april 206).

AGENTSCHAP JONGEREN WELZIJN
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publieke- jeugdinstellingen/gemeenschapsinstellingen/ (consultatie 7 mei 2016).

AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN, “Opdracht, missie en visie”,
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publieke- jeugdinstellingen/opdracht-missie-visie/#fn2 (consultatie 16 mei 2016).

BELGA, “Vandeurzen stuurt integrale jeugdhulp bij”, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2369058 (consultatie 16 mei 2016).

BELGA, “Vandeurzen heeft plan voor versterking jeugdhulp klaar”, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2596136 (consultatie 21 mei 2016).

Besluit 13 juli 1994 van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, BS 10 december 1994.

Besluit 11 januari 2013 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, wat betreft het inschrijven van de mogelijkheid tot een experimenteel modulair kader, BS 1 maart 2013.

Besluit 21 februari van de Vlaamse Regering betreffende de Integrale Jeugdhulp, BS 28 februari 2014.

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL, ”College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor”, http://www.om- mp.be/stat/StatistiekenOM_Jeugd_2014_NL.pdf (consultatie 30 april 2016).

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL, ”College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor”, http://www.om- mp.be/stat/StatistiekenOM_Jeugd_2014_NL.pdf (consultatie 30 april 2016).

Decreet 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 11 oktober 2004. Decreet 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 15 april 2008.

Decreet 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, BS 16 augustus 2012.

Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 13 september 2013. DECOCK, G. en NYS, H., recht voor verpleegkundigen & vroedvrouwen, Mechelen,
Kluwer, 2015, 650 p.

DENOYELLE, C. en DRESER, L., “Integrale jeugdhulp, een traject met hinderpalen?”, Juristenkrant 2014, afl. 285,11.

DEPARIS, S., “Een integrale aanpak is nodig in de jeugdzorg”,
http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/641/Een-integrale-aanpak-is- nodig-in-de-jeugdzorg (consultatie 16 mei 2016).

DEPARTEMENT WELZIJN, Volksgezondheid en gezin, “Integrale jeugdhulp”, http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/paginas/default.aspx (consultatie 25 maart 2016).

DE SMET, B., Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 488 p.

DE SMET, B., Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen Tweede Editie, Antwerpen, Intersentia, 2010, 415 p.

DE VOS, S., Decreet Integrale Jeugdhulp samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties, Bachelorproef, Sociaal Werk PXL, 2014-2015, 56 p.

DE VUYST, M., “Verontrustende situatie”, http://www.politiedeinzezulte.be/inhoud/verontrustende-situatie (consultatie 9 april 2016).

HUIZE SINT- ViNCENTIUS, “Contextbegeleiding”, http://www.huizesintvincentius.be/contextbegeleiding/ (consultatie 17 april 2016).

GwH 13 maart 2008, nr. 49/2008.

JONGERENWELZIJN, Jij en het Ondersteunigs Centrum Jeugdzorg,s.l.n.d,24p.
LAMBERSY, S., Jeugdwetgeving anno 2015 MOF/VOS- biedt deze altijd een adequate oplossing?, onuitg. bachelorproef Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk HoGent, 2015, 41 p.

MARKEY, G., Draaiboek Jeugd 2015 Proctionele jeugdzaken v-6 kamer VOS-MOF dossiers, Veurne, onuitg., 10 p.

PUT, J., Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 590 p.

OPENBAAR MINISTERIE, “3.VOS”, http://www.om- mp.be/page/2367/1/jeugd_en_burgerlijke_zaken.html (consultatie 16 april 2016).

SWINNEN, M., “Syllabus Sociale Plattegrond
2014”, http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/syllabus-sociale-plattegrond- 2014_tcm5-100628.pdf (consulatie 22 mei 2016).

TIJSEBAERT, L., Vertrouwenscentrum Kinderminshandeling, Brugge, onuitg.,2016, 10 p.

VAN BRAECKEL, L., “Van vrijwillige tot gedwongen jeugdhulp”, https://www.weliswaar.be/van-vrijwillige-tot-gedwongen-jeugdhulp (consultatie 25 maart 2016).

VANDEURZEN, J., “Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen”,
http://www.jovandeurzen.be/nl/een-20-aanpak-voor-integrale-jeugdhulp- vlaanderen (consultatie 21 mei 2016).

VANHEE, J., Welzijn en Zorg in Vlaanderen 2012-2013, III, Mechelen, Wolters Kluwer, 2012, 576 p.

VERSCHUERE, B., Welzijn in Vlaanderen Beleid, Bestuurlijke organistatie en uitdagingen, Brugge, die Keure, 2014, 251 p.

VERSTRAETEN, E., “"Integrale Jeugdhulp is regelrechte nachtmerrie"”,
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/27/integrale-jeugdhulp-is- regelrechte-nachtmerrie (consultatie 15 mei 2015).

VOGELS, M., Regelgeving in het Welzijnswerk, Leuven, LannooCampus, 2012, 197 p.
VOT, “Werking kamertrainingscentrum”, http://www.votjeugdhulp.be/afdeling- verblijf (consultatie 28 april 2016).

VZW GOLFBEKER, “Ons aanbod”, http://www.golfbrekervzw.be/ons-aanbod.html (consultatie 26 mei 2016).

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965.

Wet 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 19 juni 2006.

WILLEMS, F., “Oppositie over plan jeugdhulp: "Te weinig, te laat"”, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2596171 (consultatie 21 mei 2016).
X, “Signaallijst Verontrustende Opvoedingssituatie”, http://www.signaallijst.be/ (Consultatie 8 mei 2016).

X, ”9. De Opstart Van De Hulp”,
https://jongerenwelzijn.zendesk.com/hc/nl/articles/202318909-9-De-opstart- van-de-hulp (consultatie 14 mei 2016).

Mankes-Zernike, A.(1928). Opvoedingsproblemen. Amsterdam: Elsevier.

Van Gennep, A. T. G. (Editor) ; van Berckelaer-Onnes, Ina Allagonda ; Breed, P. C. M. ; Rispens, J. (1983). Inleiding tot de orthopedagogiek : facetten van hulpverlening bij opvoedingsproblemen. Meppel: Boom.

Steiner, R. (1861-1925). Opvoedingsproblemen in de puberteit. Zeist: Vrij Geestesleven.

Leus, I. (1995). Inkomensbronnen van bewoners begeleid wonen. Tijdschrift voor welzijnswerk, 19 (184), 13-18.

Gutermann, R. (1995). Specifieke uitdagingen voor cliënten begeleid wonen. Tijdschrift voor welzijnswerk, 19 (184), 43-46.

Kroef, M. (2006). Respect voor persoonlijke ruimte: begeleid wonen. Klik: maandblad over mensen met een verstandelijke handicap, 35 (4), 12-14.

Dobbels, C. (2005). Afname van een tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers van beschermd wonen "In de Reke". [Eindwerk]. Kortrijk : Ipsoc.

Schols, J. (2014). 'Zorg op maat': Het perspectief van cliënten uit een tehuis niet- werkenden: Een bewonersopinie. [Eindwerk] Diepenbeek : Katholieke Hogeschool Limburg.

Loo, L (2007). Bevraging naar invulling begeleiderschap beschermd wonen t.a.v. adolescenten. [Eindwerk] Hasselt : KHLim, departement Sociaal-Agogisch Werk.

Van Ongevalle, Jan ; Knipprath, Heidi ; Fonteneau, Bénédicte 2016-03.,
“Stand van zaken, opportuniteiten en behoeften en haar relatie met ontwikkelingseducatie en andere educaties
Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België.”

Borgermans, L ; Goderis, G ; Van Den Broeke, Carine ; Heyrman, J 2007-09-22. “Effectiviteit van multidisciplinaire Diabetes Support Teams: Resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie bij diabetes type 2 patiënten”.

Pollet, Ignace ; Vaes, Sarah ; Van Ongevalle, Jan 2012-08-16. “ Onderzoek naar het debat rond mondiale vraagstukken.”

Knorth, E. J. & Eldering, J. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum. Human Sciences Press.

Smits, M. (2010). Impact of policy and process design on the performance of intake and treatment processes in mental health care: a system dynamics case study. Journal of the Operational Research Society. Operational Research Society.

Libby, P. (2016). Assisted Living in the Atheroma: Elderly Macrophages Promote Plaques. Cell Metabolism, 24(6),  779-781. Elsevier B.V.

Deriemaeker, K. (23 september 2017). Mama zkt pauzeknop. De Standaard, p.14.

Libelle. (14 september 2017). Ik schreeuwde dat ik niet meer wilde. Libelle, p.20.

Nathalie Huigsloot. (23 september 2017). Een borreltje op zijn tijd is het beste antidepressivum. de Volgsmagazine, p.10.

Villerius, J. (2012). Dis is Patricia. Nederland 2: Hilversum.

Ditshuysen, & KRO. (1995). Een kleine revolutie: 2. Kleine veranderingen, grote consequenties. Hilversum: KRO.

VRT. (1998). Het grote misverstand. [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep.

Bronnenlijst Tessa Decoutere

Adriaenssens, P., (2004)., Verwaarlozing. (pp. In:Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties., opvoeden; p. G030-1 tot G030-15.), Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Amsing, H. (2005). Schwung in het voortgezet onderwijs: Leon van Gelder en het individjueel voortgezet onderwijs. Zone : Tijdschrift Voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs., In: Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs., Jrg. 64, nr. 7 (september 2005) ; p. 19-21.
Banis, S., Peer, D.R. van, & Suurmeijer, Th.B.P.M. (1999b). Pedagogische onzekerheid en overbescherming bij ouders van kinderen met hemofilie: verklarende factoren en gevolgen., Pedagogische Studiën, 76, 157-169.
Baumrind, D. (1978). Parental Disciplinary Patterns and Social Competence in Children., Youth and Society, 9(3), 239-276.
Bender, W.N., & Wall, M.E. (1994). Social-emotional developments of students with learning disabilities., Learning Disability Quarterly, 17(1), 323-341.
Brems, A. (1991). Verwenning, Een Nieuwe Vorm Van Verwaarlozing: Een Kijk Op Deze Problematiek Vanuit Justitiële Hulpverlening
Ceelen, T. (2010). Ouder-kindrelatie lijdt onder mishandeling en verwaarlozing. Jeugd En Co Kennis : Voor Professionals in De Jeugdsector., In: Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector., 4 (2010) 1 ; p. 4 – 5
CKG’s. (2016). Tabel: aantal unieke kinderen en jongeren in lang residentieel aanbod per leeftijdscategorie. Geraadpleegd op 17 december 2017
De Korf, De korf vzw neemt deel aan levensloop., 31 juli 2017, (http://www.dekorf-vzw.be/de-korf-vzw-neemt-deel-aan-levensloop.html)
Delfos, M. (2004). Tussen ouder en pleegouder: Systeembegeleider in de pleegzorg. Jeugd En Co : Voor Professionals in De Jeugdsector., In: Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector., Jrg. 9 (2004) nr. 3, p. 10-13.
Delfos, M.F. (2006). Kinderen en gedragsproblemen (6de druk). Amsterdam: Pearson assessment and Information
Demuynck, M. (1994). Sociaal verwaarloosde kinderen: Vaak ook door de samenleving in de steek gelaten. Caleidoscoop : Spiegel Van Eigentijdse Begeleiding., In: Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding., 6(1994)6 ; p. 24-29.
Dessart, W., & Kuylen A., (1986)., The nature, extent, causes, and consequences of problematic debt situations., Journal of Consumer Policy (1986)
Devisch, I., (dinsdag, 3 oktober 2017). We moeten het over de kinderen hebben. De Standaard. p. 39
Dhuyvetter, H., & KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk. (2011). Zelfverwaarlozing En Verwaarlozing Van De Leefomgeving: Een Kijk Vanuit Verschillende Perspectieven
DOMINO –BINC (2016). Tabel: aantal afgesloten dossiers en unieke kinderen en jongeren met een afgesloten dossier OVBJ NRTJ (teleenheid: dossiers/ unieke kinderen en jongeren). Geraadpleegd op 17 december 2017
Doolaard, S., Annevelink, E., & Bosker, R.J. (2003). Effecten van groepsgrootte en extra handen in de groep op het onderwijs aan jonge leerlingen., Pedagogische Studiën, 80, 53-72.
Gadeyne, E., Ghesquie`re, P., & Onghena, P. (2002). Het verband tussen schoolvorderingen en gedragsproblemen bij jonge kinderen., Een longitudinaal onderzoek bij Vlaamse leerlingen.
Grietens, H., (2002)., Vroegtijdige preventie van fysieke kindermishandeling en verwaarlozing., Centrum voor Kinderen en Gezinnen pages: 101-105
Hagmann, J. (1994). Parent-child communication clarity, children’s academic achievement, and psychosocial functioning: A study of inner-city African-American families., California school of Professional Psychology, Alameda. Ongepubliceerde dissertatie
Hellinckx, W., Baartman, HEM., Grietens, H., Van Assche, V. & Geeraert, L., (1999)., Handleiding ij het instrument ‘Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing’, Kind & Gezin.
Horst, W., (2006)., Het herstel van het gewone leven., Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Hubrechts, L., & KUL. Faculteit geneeskunde. Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen. (1998). Mishandeling En Verwaarlozing Van Kinderen in Het Gezin : Oorzaken En Signalen
In W. Koops & W. Slot (red.), Van lastig tot misdadig (pp. 15-32)., Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
Kesteloot, C., (1996)., De verwaarlozing voorbij? Achtergestelde buurten en wijkontwikkeling., EPO, Berchem
Knorth, E., & Roggen, Trijntje. (2013). Orthopedagogiek en de verantwoorde praktijk., Groningen: Stichting Kinderstudies
Kostromina, S., Zinovyeva, E. & Beykina, A., (2015). Description of problematic situations for students referring tot he psychological support center of St. Petersburg State University., Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 165, 6. Pages 69-77
Linke, S., & VRT. Één. (2013). Seksueel misbruik: Als de dader de moeder is (Koppen XL). Brussel: VRT : Eén
Minnaert, A., Spelberg, H. & Amsing, L., (2009), Het pedagogisch quotiënt. Houtem: Bohn Stafiev van Loghum
Minnaert, A.E.M.G. (2005) Maakt het verschil? Over onderwijskundige en orthopedagogische zorg voor leerlingen in het onderwijs., In E.J. Knorth, A.E.M.G. Minnaert & A.J.J.M. Ruijssenaars, Verschillen onderscheiden, orthopedagogische hulpverlening en begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijssituaties (pp. 43-62). Utrecht: Agiel
Moeder van bendeleidster R., Aerts, K. & Mariën, M., (vrijdag, 27 oktober 2017). Als de camera uitstond, trapten ze nog veel haderd. Het laatste nieuws, p. 9
Muris, P. (2004). De rol van temperament bij het ontstaan van psychopathologie bij kinderen., De Psycholoog, 39(10), 478-484
Muris, P. (2005). Effecten van waargenomen controle op de relatie tussen ouderlijk opvoedingsgedrag en symptomen van angst en depressie bij kinderen. Kind En Adolescent Praktijk : Vakblad Voor Pedagogiek, Psychiatrie En Psychologie., In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., Jrg. 26 (2005) nr. 2, p. 239-252
Peer, D.R. van (1991). Sociale ondersteuning van kinderen met leerstoornissen., Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Proefschrift Universiteit Groningen
Peer, D.R. van (2005). Orthopedagogische interventies door ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen: mogelijkheden en beperkingen., In B.F. van der Meulen, C
Vlaskamp & K.P. van den Bos (red.), Interventies in de orthopedagogiek (pp. 106-121). Rotterdam: Lemniscaat
Peer, D.R. van, & Vries, A.F. de (1986). De invloed van een kind met een chronische ziekte (CARA) op de opvoedingsattitude van de ouders., Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 9, 309- 312
Rispens, J., & Berkelaer-Onnes, I.A. (1985). Theoretische pedagogiek., Groningen: WoltersNoordhoff
Rothbart, M.K., & Bates, J.E. (1998).Temperament. In N. Eisenberg & W. Damon (red.), Handbook of Child Psychology. Volume 3. Social,emotional and personality development, (pp. 105- 176). New York: John Wiley
Struys, B., & VTM. Telefacts. (2012). Jongeren onder hoogspanning (Telefacts). Vilvoorde: VTM – Telefacts
Talja, S., & Nyce, J., (2015)., The problem with problematic situations: Differences between practives, tasks, and situations as units of analysis., Library & information science research, Volume 37, Issue., pages 61-67.
Ter Steege, Astrid, & Minnaert, Alexander. (2003). Docent en leerling werken samen beter. Didactief : Opinie En Onderzoek Voor De Schoolpraktijk., In: Didactief : opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk., 33 2003 (2003)04 ; 22 - 23
Terpstra, L., & Van Dijke, A. (2016). De keten van geweld, verwaarlozing en mishandeling heeft een andere aanpak nodig. Jeugdbeleid, 10(2), 79-92
Van der Ploeg, J., & Goudena, Paul Pierre, (2005)., Verwaarlozing: Een kwestie van urgente individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. (Vol. NO:44, Tijdschrift voor orthopedagogiek 44, 12). Utrecht: Agiel
Van Kelecom, K., (woensdag, 6 september 2017). Week van de geletterdheid: leesplezier als remedie en preventie. DeWereldMorgen.be., p.0.

Jolien Hier kan je mijn bronnelijst vinden

Bronnenlijst Ylana Degryse

Appelen, L. , Franck, B., Fraeyman, J., Michiels, B., Coenen, S., Cramm, M., Van Haegenborgh, T.

Baas, N., Leuw, E. (1998). Gedwongen behandeling, een nieuwe optie voor pragmatisch drugsbeleid. Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen., Jrg. 23 (1998) nr. 3, p. p.81-96.

Bogardus S. T., Bradley E. H., Williams C. S., Maciejewski P. K., Van Doorn C. & Inouye S. K. (2001). Goals for the care of frail older adults: do caregivers and clinicians agree? The American journal of medicine, 1 February 2001, Vol.110(2), pp.97-102

Bruffaerts, R., Vanderplasschen, W. & Van Hal, G. (2011) Crisisopvang voor middelengebruikers in België: een formele evaluatie en aanbevelingen voor een duurzaam beleid: de evaluatie van crisis en case management (ECCAM) studie. Gent: Academia press.

Casselman, J. (1993). Verslavingen: extreme vormen van afhankelijkheid. Mechelen : Kluwer, 1993.

Charmaz, K (1983). Loss of self: a fundamental form of suffering in the chronically ill. Sociology of health & illness, July 1983, Vol.5(2), pp.168-95

Clemens, K., De Bock, S., Poppelmonde, J. (Vr. 17 Nov. 2017) “Niemand heeft vat op die jonge gastjes”. Het Nieuwsblad, Pagina 4
Debrouwere, L., (Za. 26 Aug. 2017). Het Nieuwsblad, Pagina 16.

Detilloux, J. (2005) Minderjarigen in aanraking met het gerecht
Geel : Katholieke Hogeschool Kempen, 2005

De Fraine, B., Van Damme, J., Verschueren, K., Van Landeghem, G., Verachtert, P., Gielen, S., D'Haenens, E., Knipprath, H., Verhaeghe, J. P., Boonen, T., Struyven, K., Leflot, G., Debilde, J., Van Nijlen, D., Willem, L. (2009). Wondermiddelen in het onderwijs bestaan niet. (opiniestuk 25 maart)

Fraeyman, J., Anthierens,S., Peremans L., & Bastiaens, H., (2014). Het gebruik van diagrammen tijdens de data-analyse.

Fraeyman, J., Symons, L., De Loof, H., De Meyer, G., R.Y., Remmen, R., Beutels, P. &Van Hal, G. (2015) Medicine price awareness in chronic patients in Belgium. Health policy, February 2015, Vol.119(2), pp.217-223

Gielen, L., (Vr. 15 Dec. 2017). “IMK steekt een handje toe”. Het Belang van Limburg, Pagina 13.

Gilis, N. (2010). Een preventief alcohol- en drugsbeleid: Beschouwd vanuit een welzijnsperspectief. Kortrijk : UGA, 2010.

Hellinckx, W. (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven : Garant, 1998.

Hellinckx, W., Baartman, H., Grietens, H., Van Assche, V., Geeraert, L., (1999). Handleiding bij het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing'. Kind & Gezin

Hellinckx, W., Baartman, H., E. M, Grietens, H., Moors, G., Van Assche, V., (2000). Ontwikkeling van een meetinstrument ter screening van risico's op problematische opvoedingssituaties, waaronder kindermishandeling. Kind & Gezin

Kerssemakers, R., Meerten, R., Noorlander, E., Vervaeke, H. (2009). Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Mark A. T. (2008). Making Problematic Standardized Assessment for Teacher Accountability: Using Political Theory to Guide Science Teacher Education Research. Journal of Science Teacher Education

Miriam R. A., Sara K. J., Robey B. (2014). Profiles of Problematic Behaviors Across Adolescence: Covariations with Indicators of Positive Youth Development

Maciejewski P. K. (2000). Self-efficacy as a mediator between stressful life events and depressive symptoms: Differences based on history of prior depression. The British Journal of Psychiatry, 4/1/2000, Vol.176(4), pp.373-378

Prigerson H. G. & Maciejewski, P. K. (2009). Authors' reply. The British Journal of Psychiatry, 06/01/2009, Vol.194(6), pp.561-561
Rosier, J. (1997). Meewerken of vertrekken. Drugsbeleid in psychiatrisch centrum.
Nursing : verpleegkundig vakblad., (1997) nr. nr.10, p. p.54-56

Tsjoen, L. (2008) Van risico's ondergaan tot een risico vormen?.
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, 2008.

Van Der Put, C., Assink, M., Stams, G. J. M. (2016). Het voorspellen van problematische opgroei- of opvoedingssituaties: Onderzoek naar de predictieve validiteit van het LIRIK en de ontwikkeling van een Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming.
Kind en adolescent, 9/2016, Vol.37(3), pp.133-154.

Vermijlen, E. (1998) Multifactioriele analyse van problematische opvoedingssituaties

Wertz, F. J., Charmaz, K., McMullen, L., Josselson, R., Anderson, R., McSpadden, E. (2011). Five ways of doing qualitative analysis: Phenomenological psychology, grounded theory, discourse analysis, narrative research, and intuitive inquiry. New York: Guilford Press Journal of Phenomenological Psychology, 01/01/2012, Vol.43(1), pp.136-139

William N. F., Amy J. L. B. (2005) Youth with Problematic Sexualized Behaviors in the Child Welfare System: A One-Year Longitudinal Study. Official Journal of the Association for the Treatment of Sexual Abusers.

Bronnenlijst Marilyn Delporte

Antonissen, J., Bulté, A. (2017). De trauma’s van de Belgische adoptieouders. Humo, 140.

Baeten, I., Rosiers, J. (2010). Alcohol- en druggebruik in de bijzondere jeugdzorg: vragen over aanpak en begeleiding anno 2010.
Brussel: Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen (VAD).

Besluit van de administrateur – generaal tot erkenning en wijziging van de erkenning van organisaties voor bijzondere jeugdzorg (19 januari 2015). Vlaamse codex, 12135.

Besluit van de secretaris – generaal tot vaststelling van het organogram van het departement onderwijs en vorming (23 december 2011). Vlaamse codex, 1579.

Biemans, H.M.B. & Stroucken, T. (1992). VHT+. Video–hometraining en trajectbegeleiding. In L.J.W.M. Muller (Red.), Thuisbehandeling en Hometraining. Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 175–179). Utrecht: Uitgeverij SWP.

Biemans, H.M.B. (zonder jaartal). Interacties op video. Mogelijkheden voor analyse en begeleiding. Utrecht: SPIN. (Intern stuk/stencil, ongedateerd)

Boogaart, P.H.M. van den & Wintels, P.M.A.E. (1988). Evaluatie van intensieve thuisbegeleiding (hometraining). Resultaten van een onderzoek onder tien experimentele projecten. Leiden: lisbon–coj–dswc.

Bouverne-De Bie, M., Roose, R. (2011). Plaatsing van kinderen in de bijzondere jeugdzorg: een ultimum remedium? Deurne: Kluwer.

Branje, S., van Doorn, M., van der Valk, I. (2005). Conflicten in de ouder-adolescentrelatie, conflictoplossing en aanpassing van adolescenten. Netherlands journal of psychology, 60, 141-152.

de Wit, B., van Aken, M. (1998). Probleemgedrag, persoonlijkheid en relationele ondersteuning van jongens in een RIJ. Kind en adolescent, 19, 191-202.

Dekker, J.M. & Biemans, H.M.B. (1994). Video–hometraining in gezinnen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dekker, J.M. (1991). Video–hometraining. In H. Baartman (Red.), Praktisch–pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen (pp. 38–55). Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dubois, V. (2011). Een brug naar de overkant: Bemiddelingsgericht werken binnen de bijzondere jeugdzorg [theses]. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee.

Eickmans, I. & Kuppens, J. (1992). Video–hometraining voor gezinnen met een hyperactief kind. In L.J.W.M. Muller (Red.), Thuisbehandeling en Hometraining. Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 155–161). Utrecht: Uitgeverij SWP.

Giller, H. (1999). From centre stage to spear carrier: the repositioning of the English juvenile court. European jounal on criminal policy and research, 7, 395-403.

Hassink, E.A.M., Brugman-Boezeman, A.T.M., Robbroeckx, L.M.H., Rieu, P.N.M.A., van Kuyk, E.M., Wels, P.M.A., Festen, C. (1998). Parenting children with anorectal malformations: implications and experiences. Pediatric Surgery International, 13, 377-383.

Hermant, L. (2017). Ik ontsnapte uit een gedwongen huwelijk. Flair, 42.

Hinde, R.A. (1976). On describing relationships. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, 1–19.

Hoogland, M. & Biemans, H. (1988). Video Hometraining: Ouders thuis helpen met video. Utrecht: Stichting Promotie Intensieve Thuishulp Nederland (spin). (Interne publikatie/stencil)

Joos, A. (2017). Een jaar na jordy: ‘jongeren op straat wanneer instelling in het weekend sluit’. Knack, 0.

Larry Mays, G. (1979). The changing legal environment of the juvenile court. American Journal of Criminal Justice, 4, 39-54.

Meerschaert, T., Mommerency, G., Braet, C., Bosmans, G., Merlevede, E. (2004). Ecologisch werken met risicokinderen: een uitdaging voor de Bijzondere Jeugdzorg [text resource]. Gent: Jongerenbegeleiding VZW.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1988). Hometraining: Helpen waar het er op aankomt. Eindrapport van de Begeleidingscommissie van de projecten thuisbehandeling (‘hometraining’) in het kader van het aanvullend beleid jeugdhulpverlening 1985–1988. Rijswijk: Ministerie van WVC, Welzijnsreeks WR 88/3.

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitters en de leden van het bureau van de comités voor bijzondere jeugdzorg van de bestuurlijke arrondissementen Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde (12 maart 2010). Vlaamse codex, 18895.

Molewijk, A. (zonder jaartal). Video Home Training. Deventer: RIAGG IJsselland. (Stencil/interne publikatie)

Muris, P., Vernaus, A., Hooren, M. van, Merckelbach, H., Heldens, H., Hochstenbach, P., Smeets, M. & Postema, C. (1994). Effecten van video–hometraining: een pilot–onderzoek. Gedragstherapie, 27, 51–62.

Nouwen, E. (2009). Veranderingen in de populatie van de bijzondere jeugdzorg [text resource]. Gent: Jongerenbegeleiding VZW.

Nuttin, N. (2012). Weer op het rechte pad [DVD]. Vilvoorde: VTM – Telefacts.

Ponnet, K., Vancoppenolle, V. (2008). Hoe berichten de Vlaamse kranten over de Bijzondere Jeugdzorg? Een kwantitatief onderzoek [text resource]. Averbode: Uitgeverij Averbode NV.

Rahoens, L. (red.) Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg. Brussel: Agentschap Jongerenwelzijn.

Ravelli, A.J. (1990). Video–hometraining: oude wijn in nieuwe zakken? Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 2(12), 2–7.

spin (Stichting Promotie Intensieve Thuisbehandeling) (1993). Jaarverslag 1992. Utrecht: SPIN.

Trevarthen, C. (2000). Autism as a neurodevelopmental disorder affection communication and learning in early childhood: prenatal origins, post-natal course and effective educational support. Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids, 63, 41-46.

Trevarthen, C. (2005). Autisme, motivation en résonance et musicothérapie. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 53(1), 46-53.

Trevarthen, C., Papaligoura, Z. (2001). Mother-infant communication can be enhanced after conception by in-vitro fertilization. Infant Mental Health Journal, 22(6), 591-610.

Uslu, M., Mok, M. (2012). De kinderrechter [DVD]. Hilversum: Nederland 2.

Vanfraechem, I., Butaye, D. (2004). Hergo – herstelgericht groepsoverleg: een project in de aanpak van ernstig jeugddelinquentie [DVD]. Leuven: AVNet K.U.Leuven.

Vanlaer, E. (2009). Hoe helpt Hellinckx gidsen op De Berg?: Analyse van een POS tijdens de verkenningsfase in een dagcentrum [theses]. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee.

Vansteenwegen, A. (2005). Relationele gevoelens in relatietherapie. Helpen bij partnerrelatieproblemen, 106-113.

Verlooy, D. (2009). In de vuurlinie van een POS: Aandachtspunten in het begeleiden van jongeren in een problematische opvoedingssituatie vanuit een OOOC [theses]. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee.

Vyt, A. (2006). Werken aan kwaliteit in de bijzondere jeugdbijstand. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Wels, P. M. A., (2000). Videohometraining. Kind en adolescent, 21, 103-111. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03060765

Wels, P.M.A. (1994). Video-hometraining. Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten: achtergrond, oorzaak en behandeling. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Wels, P.M.A. (1997). Gezinsbelasting in eenoudergezinnen na echtscheiding. Kind en adolescent, 18, 93-102.

Wels, P.M.A. (2001). Helpen met beelden: video in de hulpverlening aan gezinnen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Wels, P.M.A. (2002). Helping with a camera: the use of video for family intervention. Nijmegen: Nijmegen University Press.

Wels, P.M.A., Jansen, R.J.A.H. & Pelders, G.E.J.M. (1994). Videohometraining bij hyperactiviteit van het kind. Een voorstudie naar specifieke trainingselementen en een meervoudige case–study naar belevingsverandering bij ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 363–379.

Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (30 juli 2013). Vlaamse codex, 68429.

Wet op de Jeugdhulpverlening; wet van 8 augustus 1989, houdende regelen ten aanzien van de jeugdhulpverlening (1989). Staatsblad (1989), (12 september) 358, 359.

Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (31 juli 2009). Vlaamse codex, 62185.

Zinn, A., Orlebeke, B. (2017). Jevenile court judicial expertise and children’s permanency outcomes. Children and youth services review, 77, 46-54.

Bronnenlijst Judith Declercq

Adriaenssens, P. (2004). Verwaarlozing (pp. In: Handboek kinderen en adolescenten : problemen en risicosituaties., Opvoeden ; p. G 030-1 tot G 030-15.).

Ceelen, T. (2010). Ouder-kindrelatie lijdt onder mishandeling en verwaarlozing. Jeugd En Co Kennis : Voor Professionals in De Jeugdsector., In: Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector.

Clara, R. (1991). Kindermishandeling en -verwaarlozing in Vlaanderen: De ervaringen van de vertrouwensartscentra van Antwerpen, Brussel en Leuven (2de dr. ed.). Leuven: Acco. 188p

DE VOS, K., Jaarverslag Jongerencentrum Cidar V.Z.W, 2008

DE VOS, K., kwaliteitshandboek, 2006

DE VOS, K., mondelinge mededeling, Informeel gesprek, 17 november 2009

Dhuyvetter, H., & KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk. (2011). Zelfverwaarlozing En Verwaarlozing Van De Leefomgeving: Een Kijk Vanuit Verschillende Perspectieven. 78p

Driehuis, K. (2005). Ouderlijke onmacht (Zembla). Hilversum: Vara.

Grietens, H. (2002). Geweld tegen kinderen in het gezin / Vlaams Centrum voor Kinderen en Gezinnen (Ed.). - Brussel: Vlaams Centrum voor Kinderen en Gezinnen p:101-105: 2002.

HEYLEN, M. en JANSSENS, K., Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk. Leuven. Acco, 2001

HEYNDRICKX, P., BARBIER, I., DRIESEN, H., VAN ONGEVALE, M. en VANSEVENANT, K., Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen, Tielt. Lannoo nv, 2005

Kennismaken met het Time-out project Koïnoor, Jongerencentrum Cidar V.Z.W., Kortenberg, 2003

Kennismaking met jongerencentrum Cidar V.Z.W., Jongerencentrum Cidar V.Z.W., Kortenberg, 2006

Kesteloot, C. (1996). In de ban van stad en wijk pages:25-62: 1996.

LAURENT, K., mondelinge mededeling, Informeel gesprek, verschillende data

Lenaerts, K. (2010). Verwaarlozing, Door Een Contextuele Bril Bekeken: Kan Een Contextuele Benadering Van Verwaarlozing De Meerzijdige Partijdigheid Bevorderen? 51p

Lewin, K., & Cartwright, Dorwin. (1963). Field theory in social science : Selected theoretical papers (2nd impr. ed.). London: Tavistock.

Lewin, K. (2000). Resolving social conflicts and Field theory in social science (2nd print. ed.). Washington (D.C.): American psychological association.

Loonen, S. (2006). Blind voor de helft van de wereld: Halfzijdige verwaarlozing. Psychologie Magazine., In: Psychologie magazine., 25 (2006)december, p. 52-54.

MICHEL, M. Thérèse, mondelinge mededeling, Informeel gesprek, 23 september 2009

MICHIELSEN, M., VAN MULLIGEN, W. en HERMKENS, L., Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, Leuven. Acco, 1998

Ministeriële omzendbrief van 20 januari 1999 betreffende de profilering van de Comités voor bijzondere jeugdzorg. Internet, 21 november 2009 (http://wvg.vlaanderen.be)

Oudermishandeling. (2004). S.l: VTM

Regionale overleggroep Bijzondere Jeugdzorg. Internet, 21 november 2009. (http://robj.be/verwzs.php)

Rink, J. (2004). Praktische pedagogiek: Opvoeden, pedagogische verwaarlozing, opvoedingsdiagnostiek en opvoedingsbehandeling (KOP-serie 25). Antwerpen: Garant. 114 p

Sociale hulp- en dienstverlening, persoonsgericht werk. Heverlee, Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Sociale School Heverlee, 2007-2008

Ter Horst, W. (1988). Het herstel van het gewone leven (3e dr. ed., Orthovisies 5). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Ter Horst. W (2006). Het herstel van het gewone leven: Een handreiking aan alledaagse opvoeders (ouders, onderwijsgevenden, groepsleiding, gezinsverzorgster) in problematische opvoedingssituaties (4th ed.). Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

Ter Horst, W. (1973). Ontwarring en ordening : Ervaringen met meisjes in de zeer moeilijke opvoedingssituatie, in de afdeling orthopedagogiek van de Heldringstichtingen te Zetten (Bet.) (3de ongew. dr. ed.). Kampen: Kok

Uslu, Meral, Mok, Maria, & Nederland 2. (2012). De kinderrechter (Dokument). Hilversum: Nederland

Verantwoorde hulpverlening aan gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Internet, 21 november 2009. (http://www.jongerenzorg.be)

Verlooy, D., & Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee. (2009). In De Vuurlinie Van Een POS: Aandachtspunten in Het Begeleiden Van Jongeren in Een Problematische Opvoedingssituatie Vanuit Een OOOC.

Wheeler, L. (2008). Kurt Lewin. Social and Personality Psychology Compass, 2(4), 1638-1650.

Wiersma, T. (2014). Laveren tussen betutteling en verwaarlozing. Huisarts En Wetenschap, 57(11), 563.

Bronnenlijst Charlotte De Coker

HELLINCKX, W., GRIETENS, H. en GEERAERT, L., (2002). Hulp bij opvoedingsvragen. Opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar. Leuven, Acco.

DECOENE, J., (2006). e.a., Samen op een hobbelpaard: over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties. Leuven, Garant.

ACKAERT, L., (2003).e.a., Kom je dat thuis eens vertellen? Visies van ouders en kinderen op het dagelijks leven in het gezin. Leuven, Acco

MICHIELS, TINA., e.a., Laat de echte supernanny nu maar opstaan!? Internet, 15 oktober 2007. (http://hdl. Handle.net/2161/etd.2347)

BAKKER, N., Tien opvoedingstaken, internet, 20 oktober 2007. (http://www.opvoedingsondersteuning.info)
Goed genoeg ouderschap. Internet, 23 oktober 2007 (http://www.opvoedingsondersteuning.info)

BURGGRAAF-HUISKES, M. en BLOCKLAND, G., (2009). opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie. Bussum, Coutinho.

ENGELS, E., informatiemap: opvoedingsondersteuning in de gemeenten Geel, Laakdal en Meerhout. (http://www.geel.be/file_uploads/635.doc?_vs=0_N)

VANDEMEULEBROUCKE, L., VAN CROMBRUGGE, H. en GERRIS, J., (1999). (red.), gezinspedagogiek. Deel 1: actuele thema’s in onderzoek en praktijk. Leuven/Apeldoorn, Garant.

VANDEMEULEBROUCKE, L. en De Munter, A., (2004). (red.), opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit. Leuven, Universitaire Pers Leuven

BOUVERNE – DE BIE, M. En ROOSE, R., (2000) (red)., opvoedingsondersteuningen jeugdzorg: verslagboek opvoedingsondersteuning en jeugdzorg: verslagboek van de studiedag georganiseerd door het contactcomité van organisatie voor jeugdzorg i.s.m de Universiteit Gent. Academische pers Gent

DEKKER, M.T.M. en VAN DEN BERGH, P.M.,(2002) ouderparticipatie in de jeugdhulpverlening. Amsterdam, SWSP

DURINCK, K. en RACQUET, L., (2003) opvoedingsondersteuning. Een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen/Apeldoorn, Garant

KOK, J.W.F., (2000). Effectief opvoeden, meer dan praten en pleisters plakken. Leuven, Garant

LIGTERMOET, I. en ZWETSLOOT, L., (2000) Ouders betrekken bij kindercentra. Het kan!. Utrecht, NIZW

SNYERS, K., COLPIN, H. en COENEN, M., (2001). Behoefte aan opvoedingsondersteuning: een onderzoek bij ouders in Maasmechelen. Leuven, Garant

VANHEE, L., LAPORTE, K., en COVELEYN, J., (2001).Kansarmoede en opvoeding: wat ouders erover denken. Mogelijkheden en moeilijkheden in het opvoedingsproces bij kansarme gezinnen. Leuven/Apeldoorn, Garant

WIJSMANS, M. en PRENEN, R., (2004). Praten met ouders. Leuven, CEGO-
CKG Betlehem, Concept opvoedingsondersteuning. Mechelen, z.j. (interne nota)

FESKENS, J. en DE WINTER, F., (2007).Ouderparticipatieve werking in de afdeling van het CKG Betlehem te Willebroek. Mechelen (ontwerptekst)

Bakker, N. (1992). De àndere modernist : T. S. Eliot en het christelijk geloof. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.

Timmers-Huigens, D. (1994). Opvoeden praktisch bekeken (2de dr. ed., Kinderen als beroep). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Timmers-Huigens, D. (2009). Opvoedingsstress!: Oorzaken en oplossingen. Assen: Van Gorcum.

Timmers-Huigens, D. (2011). Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverlening (Derde herziene en uitgebreide druk ed.).
Deventer: Van Tricht uitgeverij.

Ter Horst, W. (2006). Het herstel van het gewone leven: Een handreiking aan alledaagse opvoeders (ouders, onderwijsgevenden, groepsleiding, gezinsverzorgster) in de problematische opvoedingssituatie (4de dr. ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Keesom, J, & Kooijman, K. (2006). Zorgen delen: Zorgwekkende opvoedingssituaties met ouders bespreken in de jeugdgezondheidszorg (4de gewijzigde druk ed.). Amsterdam: SWP

De Wilde, Carine, & Nicaise, Ides. (1995). Het zwaard van Damocles: Arme gezinnen over de bijzondere jeugdzorg. Leuven: Garant.

835 Medische Problemen Van Kinderen Moeten Uitgangspunt Zijn Bij Bekostiging. (2010). Zorg En Financiering, 9(6), 23-24.

Hartgers, R. (2014). ‘De regelen der kunst’. Lucide, 3(2), 34-41.

Bakker, J. (1970). Engeland en de Europese Technische Samenwerking. De Economist, 118(5), 440-457.

Fonck, E. (2007). Een Gloednieuw Theaterproject Voor Jongeren in Een Problematische Opvoedingssituatie: Een Exploratief Opzet Van Dramatechnieken Als Traumaverwerking Binnen Het OOOC Luein.

Vanhooren, Joyce, Vermoortele, Anne, & Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge. Departement Gezondheidszorg. (2016). Onderzoek Naar De Inname Van Suikers via Dranken Bij Kinderen in Een Problematische Opvoedingssituatie.

Poelmans, Jolien, Vandeurzen, Michelle, Cornelissen, Ine, Salu, Kelly, Van Drent, Anouchka, Schuurmans, Lenore, & Katholieke Hogeschool Limburg. Departement Sociaal Agogisch Werk. (2013). Actieve Axendieren: Een Methodiek Om Sociale Vaardigheden Te Bevorderen Bij Kinderen Van Zes Tot Twaalf Jaar in Een Problematische Opvoedingssituatie Binnen Dagcentrum De Passer.

Hellinckx, W. (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Garant: Leuven/Apeldoorn.

Hellinckx, W., Baartman, Herman E.M., Grietens, H., Moors, G., Moorse, G., Van Assche, V. (2000). Ontwikkeling van een meetinstrument ter screening van risico's op problematische opvoedingssituaties, waaronder kindermishandeling. Tussentijds rapport in opdracht van Kind & Gezin. Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Orthopedagogiek, Leuven.

Hellinckx, W., Baartman, HEM, Grietens, H., Van Assche, V., Geeraert, L. (1999). Algemene inleiding op het thema kindermishandeling. Voorstelling van het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing' (syllabus). Een opdracht van Kind & Gezin.

FRANSSENS., M. (2009). Decision-making policy of public prosecutors and youth courts.

DEWOLF, T., VAN DOOREN, W., HERMENS, F. en VERSCHAFFEL, L., (2013). Do students attend to and profit from representational illustrations of non-standard mathematical word problems?

VANDONINCK, S., (2016). Dealing with online risks: how to develop adequate coping strategies and preventive measures with a focus on vulnerable children.

Moeder van bendeleidster R., Aerts, K. & Mariën, M., (27 oktober 2017). Als de camera uitstond, trapten ze nog veel haderd. Het laatste nieuws, p. 9.

Devisch, I., (3 oktober 2017). We moeten het over de kinderen hebben. De Standaard. p. 39.
Van Kelecom, K., ( 6 september 2017). Week van de geletterdheid: leesplezier als remedie en preventie. DeWereldMorgen.be., p.0

TIMMERS – HUIGENS, D., (2009). Opvoedingsstress!

TIMMERS – HUIGENS, D., (2005). Mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking

TIMMERS – HUIGENS, D., (1997). Interactieve geloofscommunicatie: ervaringsordening en de kwaliteit van intergeneratieve communicatie in de christelijke
STRUYS, B., & VTM. Telefacts. (2012). Jongeren onder hoogspanning (Telefacts). Vilvoorde: VTM - Telefacts.