Basisteksten

(tijdelijke werktekst) Noteer hier de bronvermelding van elk van jullie basisartikel (4 leden betekent hier 4 bronvermeldingen). Op die manier krijgen we een pagina met overzicht van alle artikels die onze groep gebruikten voor de opdracht. (einde tijdelijke werktekst)

Marilyn: Wels, P. M. A., (2000). Videohometraining. Kind en adolescent, 21, 103-111. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03060765

Tessa: Minnaert, A., Spelberg, H. & Amsing, L., (2009), Het pedagogisch quotiënt, hoofdstuk 3: De kwaliteit van de opvoeding., Houtem: Bohn Stafiev van Loghum.
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2F978-90-313-7977-4.pdf

Charlotte D.C: Kempeneers, D., & Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee. (2008). Samen Uit, Samen Thuis: Ouderparticipatieve Opvoedingsondersteuning in De Ambulante Werking Van Centrum Voor Kinderzorg En Gezinsondersteuning Te Willebroek.
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3570885

Judith: Verlooy, D., & Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee. (2009). In De Vuurlinie Van Een POS: Aandachtspunten in Het Begeleiden Van Jongeren in Een Problematische Opvoedingssituatie Vanuit Een OOOC.
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3571746

Jolien: Kalverboer, M., (2014). De visie van het Kinderrechtencomité op hoe het belang van het kind onderzocht en vastgesteld moet worden een uitwerking voor zaken betreffende kindermishandeling en verwaarlozing. Pedagogiek 34e jaargang, Vol.34 (3), 222-236.
http://www.ingentaconnect.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/content/aup/pedagog/2014/00000034/00000003/art00005

Marieke: Mortelé, F. (2016). De jongere in een verontrustende situatie: de krachtlijnen en procedure van het decreet van 12 juli 2013. Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge.
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9054926

Aisha: Tieberghien, J. & Decorte, T. (2011). Geen dak boven je hoofd?. Verslaving, Vol.7(4), 30-39.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12501-011-0040-6.pdf

Rasul (?) : Van den Einde-bus, A., Goldschmeding, J., Tielen, L., De Waart, F. (2010). Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 88, 79-88. Doi 10.1007/BF03089553

Charlotte V.: Kind en Gezin, (2010). Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling. Kind en Gezin. Opgehaald van https://www.kindengezin.be/img/literatuurstudie-het-opvolgen-van-een-vermoeden-van-kinderminshandeling.pdf

Ylana D.: Jordaens N., Van Hal G. & Fraeyman J. (2015). Rouw bij ouders van drugsgebruikende jongeren. tijdschriftartikel : verslaving. Opgehaald van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12501-015-0036-8.pdf